BÁO GIÁ 0909.228.350

Sản phẩm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tin tức

Máy Bơm Hỏa Tiễn Wilo TWU4.10-10-EM-B Làm Mát...

Model: TWU4.10-10-EM-B

Công suất 1.5Kw

Cột áp tối đa 55 m

 
11,141,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn Wilo TWU4.06-14-EM-B Làm Mát...

Model: TWU4.06-14-EM-B

Công suất 1.5Kw

Cột áp tối đa 85 m

 
10,530,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn Wilo TWU4.16-26-DM-B Làm Mát...

Model: TWU4.16-26-DM-B

Công suất 7.5Kw

Cột áp tối đa 146 m

 
22,339,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn Wilo TWU4.16-20-DM-B Làm Mát...

Model: TWU4.16-20-DM-B

Công suất 5.5 Kw

Cột áp tối đa 115 m

 
18,882,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 2209-5/25/E/KS/400-50

Công suất: 11Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 2207-5/16/E/S/400-50

Công suất: 9Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 3603/1-5/16/E/S/400-50

Công suất: 7.5Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1609-5/25/E/KS/400-50

Công suất: 7.5Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1608-5/16/E/S/400-50

Công suất: 5.5Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1010-5/16/E/S/400-50

Công suất: 4Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1606-5/16/E/S/400-50

Công suất: 4Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 614-5/16/E/S/400-50

Công suất: 3Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1008-5/16/E/S/400-50

Công suất: 3Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 611-5/16/E/S/400-50

Công suất: 2.2Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1006-5/16/E/S/400-50

Công suất: 2.2Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 608-5/16/E/S/400-50

Công suất: 1.5Kw(3pha)

Q=10m3/h; H=68m

 

Máy bơm ly tâm trục ngang WILO...

MHI1604-1/E/3-400-50-2

Công suất: 2.2Kw(3pha)

Q=26m3/h; H=48m

 
24,075,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang WILO...

MHI805-1/E/3-400-50-2

Công suất: 2.2Kw(3pha)

Q=14m3/h; H=60m

 
21,012,000 vnđ