BÁO GIÁ 0909.228.350

Sản phẩm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tin tức

Máy bơm chìm nước thải Wilo SWP80/28-37-C-3

Model: SWP80/28-37-C-3

Công suất: 3.7Kw(3pha)

Q=1.4m3/min; H=28.5m

 
42,209,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Wilo SWP80/20-22-C-3

Model: SWP80/20-22-C-3

Công suất: 2.2Kw(3pha)

Q=1.15m3/min; H=19m

 
29,252,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Wilo SWP80/15-15-C-3

Model: SWP80/15-15-C-3

Công suất: 1.5Kw(3pha)

Q=1m3/min; H=15m

 
26,635,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Wilo SWP50/14-075-V-3

Model: SWP50/14-075-V-3

Công suất: 0.75Kw(3pha)

Q=0.36m3/min; H=14m

 
13,182,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Wilo VP80/16-22-V-3

Model: VP80/16-22-V-3

Công suất: 2.2Kw(3pha)

Q=1.1m3/min; H=16.5m

 
22,268,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Wilo VP50/19-15-V-3

Model: VP50/19-15-V-3

Công suất: 1.5Kw(3pha)

Q=0.43m3/min; H=19m

 
18,643,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Wilo VP50/13-075-V-3

Model: VP50/13-075-V-3

Công suất: 0.75Kw(3pha)

Q=0.36m3/min; H=12.5m

 
8,805,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Wilo VP50/13-075-V-1-A

Model: VP50/13-075-V-1A

Công suất: 0.75Kw(1pha)

Q=0.36m3/min; H=12.5m

 
9,489,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Wilo VP50/13-075-V-1

Model: VP50/13-075-V-1

Công suất: 0.75Kw(1pha)

Q=0.36m3/min; H=12.5m

 
8,805,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải inox Wilo...

Model: SVP50/8-0.75-V-3

Công suất: 0.75Kw(3pha)

Q=0.4m3/min; H=8m

 
8,137,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải inox Wilo...

Model: SVP50/11-1.5-V-3

Công suất: 1.5Kw(3pha)

Q=0.55m3/min; H=11m

 
10,052,000 vnđ

Máy bơm chìm nước sạch Wilo DP50/11-04-V-1-A

Model: DP50/11-04-V-1-A

Công suất: 0.4Kw(1pha)

Q=0.24m3/min; H=12m

 
6,523,800 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn Wilo TWU4.16-20-DM-B Làm Mát...

Model: TWU4.16-20-DM-B

Công suất 5.5 Kw

Cột áp tối đa 115 m

 
25,198,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn Wilo TWU4.12-26-DM-B Làm Mát...

Model: TWU4.12-26-DM-B

Công suất 5.5Kw

Cột áp tối đa 150 m

 
25,751,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn Wilo TWU4.16-15-DM-B Làm Mát...

Model: TWU4.16-15-DM-B

Công suất 4Kw

Cột áp tối đa 190 m

 
22,396,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn Wilo TWU4.10-24-DM-B Làm Mát...

Model: TWU4.10-24-DM-B

Công suất 4 Kw

Cột áp tối đa 130 m

 
23,696,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn Wilo TWU4.10-14-EM-B Làm Mát...

Model: TWU4.10-14-EM-B

Công suất 2.2 Kw

Cột áp tối đa 80 m

 
13,785,000 vnđ

Máy bơm hỏa tiễn Wilo TWU4.06-20-EM-B Làm Mát...

Model: TWU4.06-20-EM-B

Công suất 2.2Kw

Cột áp tối đa 120 m

 
13,050,000 vnđ